Клуб Investor - Tech Of Tomorrow


Отправяме Ви специални благодарности за участието в Клуб Investor.bg – Tech Of Tomorrow.

Много се надяваме да се видим отново с Вас на следващи събития, организирани от Клуб Investor.bg. И за да сме сигурни, че ще отговорим на вашите очаквания, ще се радваме на Вашата обратна връзка за събитието.

 

Завършили сте 0% от този въпросник
0%
100%* 1. Как разбрахте за събитието?
Help( възможен е повече от един отговор)
* 2. Бяха ли полезни и интересни за вас обсъжданите теми по време на Клуб Investor.bg Tech Of Tomorrow?
В това поле могат да бъдат въвеждани само числа.
Всеки отговор трябва да бъде между 1 и 6

Help(от 2 до 6, където 2 е „много слаба оценка“,  а 6 е „отлична оценка“. Ако не сте присъствали отбележете 1)
* 3. Моля, оценете участниците в дискусия 1: „Как една компания да се превърне в интелигентна?“
Only numbers may be entered in these fields.
Всеки отговор трябва да бъде между 1 и 6
Help(от 2 до 6, където 2 е „много слаба оценка“,  а 6 е „отлична оценка“. Ако не сте присъствали отбележете 1)

 

* 4. Моля, оценете участниците в дискусия 2: „Достатъчно умен ли е изкуственият инлелект за бизнеса?“
Only numbers may be entered in these fields.
Всеки отговор трябва да бъде между 1 и 6
Help(скалата е от 2 до 6, където 2 е „много слаба оценка“,  а 6 е „отлична оценка“. Ако не сте присъствали отбележете 1)
* 5. Каква е Вашата оценка за модератора на събитието – Анна Мари Виламовска, управляващ директор, Работещи идеи?
Help(скалата е от 1 до 5, където 1 е „много слаба оценка“,  а 5 е „отлична оценка“)