КЛУБ INVESTOR.BG – НОВИ ТЕХНОЛОГИИ: МИСИЯ УСПЕШЕН БИЗНЕС


Уважаема/и госпожо/господине,

Предоставяме Ви възможност да направите оценка на Kлуб Investor.bg

Завършили сте 0% от този въпросник
0%
100%* 1. По какъв начин получихте информация за събитието?
Help( възможен е повече от един отговор)
2.  Моля оценете полезността на презентациите в началото на всеки от дискусионните панели.
  1 2 3 4 5
Панел 1 – ИТ технологии в полза на бизнеса - Георги Цеков, Датикум
Панел 1 – Case Study Docuware - Веселка Данчева, Nemetschek
Панел 1 – pCloud Business - Туньо Зафер, pCloud
Панел 2 - Телеком иновации за бизнес - Никола Гечев, Виваком
Панел 2 - Трендовете в дигиталната икономика и как да се възползваме от тях - Георги Малчев, Xplora
Help(скалата е от 1 до 5, където 1 е „много слаба оценка“,  а 5 е „отлична оценка“)
3.  Моля дайте оценка до колко обсъжданите теми в дискусиите определяте като полезни.
  1 2 3 4 5
Панел 1 – Иновативни решения за компаниите - съхранение, обработка, споделяне и защита на голям обем от информация
Панел 2 – Последни тенденции и умни устройства в помощ на компанията.
Help(скалата е от 1 до 5, където 1 е „много слаба оценка“,  а 5 е „отлична оценка“)
4. Участниците в дискусията, които оценявате най-високо са:  
  1 2 3 4 5
Георги Цеков, Датикум
Веселка Данчева, Немечек България
Милен Нинов, Виваком
Тунио Зафер, pCloud
Никола Гечев, Виваком
Георги Малчев, xplora.bg
Димо Димов, Солид Фил ООД
Help(скалата е от 1 до 5, където 1 е „много слаба оценка“,  а 5 е „отлична оценка“)
* 5. Каква е Вашата оценка за модератора на събитието – Елена Кирилова?
Help(скалата е от 1 до 5, където 1 е „много слаба оценка“,  а 5 е „отлична оценка“)