The Next Big Thing - Business Transformers


АНКЕТА - ОБРАТНА ВРЪЗКА 

Завършили сте 0% от този въпросник
0%
100%* 1. По какъв начин получихте информация за събитието?

( възможен е повече от един отговор)