Форум бременност и детско здраве - Пловдив


Форум бременност и детско здраве на Puls.bg стъпи за първи път в Пловдив и посрещна Вас в „зала България“ на Международен пловдивски панаир.

Ще сме благодарни да дадете Вашата оценка за събитието и лекторите, за да можем да ставаме все по-добри в това, което даваме на Вас.

Завършили сте 0% от този въпросник
0%
100%* 1.   По какъв начин получихте  информация за събитието?
Help/възможен е повече от един отговор/