Клуб Investor - Banks&Finance


Отправяме Ви специални благодарности за участието в Клуб Investor.bg – Banks&Finance.

Много се надяваме да се видим отново с Вас на следващи събития, организирани от Клуб Investor.bg. И за да сме сигурни, че ще отговорим на вашите очаквания, ще се радваме на Вашата обратна връзка за събитието.

 

Завършили сте 0% от този въпросник
0%
100%* 1. Как разбрахте за събитието?
Help( възможен е повече от един отговор)
* 2. Бяха ли полезни и интересни за вас обсъжданите теми по време на Клуб Investor.bg Banks&Finance?
Всеки отговор трябва да бъде между 1 и 6
Only an integer value may be entered in this field.

Help(от 2 до 6, където 2 е „много слаба оценка“,  а 6 е „отлична оценка“. Ако не сте присъствали отбележете 1)
* 3. Моля оценете участието на специалният гост на събитието - Калин Христов, подуправител на Българска народна банка.
Всеки отговор трябва да бъде между 1 и 6
Only an integer value may be entered in this field.

Help(от 2 до 6, където 2 е „много слаба оценка“,  а 6 е „отлична оценка“. Ако не сте присъствали отбележете 1)
* 4.  Моля, оценете участниците в дискусия 1: „Изграждане на устойчив паричен съюз в ЕС“ 
Only numbers may be entered in these fields.
Всеки отговор трябва да бъде между 1 и 6
Help(от 2 до 6, където 2 е „много слаба оценка“,  а 6 е „отлична оценка“. Ако не сте присъствали отбележете 1)

 

* 5. Моля, оценете участниците в дискусия 2: „Технологично развитие и нови тенденции във финансовия сектор “ 
Only numbers may be entered in these fields.
Всеки отговор трябва да бъде между 1 и 6
Help(скалата е от 2 до 6, където 2 е „много слаба оценка“,  а 6 е „отлична оценка“. Ако не сте присъствали отбележете 1)
* 6. Каква е Вашата оценка за модераторите на събитието?
Only numbers may be entered in these fields.
Всеки отговор трябва да бъде между 1 и 6
Help(от 2 до 6, където 2 е „много слаба оценка“,  а 6 е „отлична оценка“. Ако не сте присъствали отбележете 1)