КЛУБ INVESTOR.BG - DISTRUPTIVE TECHNOLOGIES


Отправяме ви специални благодарности за участието в Клуб Investor.bg – Disruptive Technologies!

Много се надяваме да се видим отново с вас на следващи събития, организирани от Клуб Investor.bg. И за да сме сигурни, че ще отговорим на вашите очаквания, ще се радваме на вашата обратна връзка за събитието.

Завършили сте 0% от този въпросник
0%
100%* 1. От кои от изброените комуникационни канали получихте информация за събитието?
Help( възможен е повече от един отговор)
* 2. Моля дайте оценка до колко обсъжданите теми на събитието определяте като полезни. 
Only numbers may be entered in these fields.
Всеки отговор трябва да бъде между 1 и 6
Help(от 2 до 6, където 2 е „много слаба оценка“,  а 6 е „отлична оценка“. Ако не сте присъствали отбележете 1)
* 3. Участниците в дискусията, които оценявате най-високо са:  

* 4. Каква е Вашата оценка за видео интервютата, излъчени по време на дискусионните панели.
Only numbers may be entered in these fields.
Всеки отговор трябва да бъде между 1 и 6
Help(скалата е от 2 до 6, където 2 е „много слаба оценка“,  а 6 е „отлична оценка“. Ако не сте присъствали отбележете 1)
* 5. Каква е Вашата оценка за модератора на събитието – Елена Кирилова?
Help(скалата е от 1 до 5, където 1 е „много слаба оценка“,  а 5 е „отлична оценка“)