The Next Big Thing - обратна връзка


Уважаема/и госпожо/господине,

Предоставяме Ви възможност да направите оценка на провелото се събитие

Завършили сте 0% от този въпросник
0%
100%* 1. По какъв начин получихте информация за събитието?

( възможен е повече от един отговор)

2.  Моля оценете презентациите в панел Обзор на глобалните тенденции.

(скалата е от 1 до 5, където 1 е „много слаба оценка“,  а 5 е „отлична оценка“)

  1 2 3 4 5
Глобални икономически тенденции - ДЕЙВИД ПАУЪЛ
Петте мегатренда, които ще определят нашето бъдеще - БОЖИДАР НЕЙЧЕВ
Глобализaцията в икономиката и новите индустриални модели - ЕВГЕНИЙ КЪНЕВ
Дигиталната трансформация: новите бизнес модели - САША БЕЗУХАНОВА
* 3. Каква е  Вашата оценка за водещият на събитието Иван Нончев?

(скалата е от 1 до 5, където 1 е „много слаба оценка“,  а 5 е „отлична оценка“)

4. Моля дайте оценка до колко обсъжданите теми в дискусиите определяте като полезни.

(скалата е от 1 до 5, където 1 е „много слаба оценка“,  а 5 е „отлична оценка“)

  1 2 3 4 5
Глобалните икономически тенденции и тяхното влияние върху бизнеса в България
Био / Нанотехнологии: новото измерение на човешкия живот
Бъдещето на енергията