Моля изчакайте ...
0%
test
Общо записи във въпросника : 3

Резултати
Брой на записите в тази заявка:314
Общо записи във въпросника:314
Процент от всички:100.00%
   
Резюме на полето за a1
Отговор Брой Процент Сума
1 (1) 0 0.00% 0.00%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 3 0.96% 0.96%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Сума (Отговори)3100.00%100.00%
Брой на случаите5100.00% 
Няма отговор 2 0.64%  
Не е завършено или не се показва 309 98.41%  
Средноаритметично  3 
Стандартно отклонение 0