ГОЛЯМА НАГРАДА - КОМПАНИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ГОДИНАТА (ЗА 2018 Г.)


При попълване на тази регистрационна форма може да се кандидатства за награда в категориите:

  • Агенция за недвижими имоти с над 20 брокери - на трудов, граждански, партньорски или франчайзингов договор;
  • Агенция за недвижими имоти с под 20 брокери - на трудов, граждански или партньорски договор;
  • Дебют на Агенция за недвижими имоти;
  • Най-динамично развиваща се компания.

Въпросите са групирани по тежест при оценяване.

На въпросите, които изискват финансови данни,  се посочват прогнозни резултати за 2018 г., които могат да бъдат уточнени и проверени при необходимост от журито.

Регистрационната форма се попълва на кирилица и ще бъде активна до 20 февруари 2019 г.