Брокер на годината за 2017 г.


При попълване на тази регистрационна форма може да се кандидатства за награда в категориите Брокер на годината – продажби и Брокер на годината - наеми.

Всяка агенция може да предложи един свой брокер на трудов или граждански договор за награда Брокер на годината – продажби и един за Брокер на годината - наеми. Агенцията се аргументира за номинациите при попълване на формата за кандидатстване в поле "Кратка обосновка". 

На въпросите, които изискват финансови данни,  се посочват прогнозни резултати за 2017, които могат да бъдат уточнени и проверени при необходимост от журито.

Регистрационната форма се попълва на кирилица и ще бъде активна до 25 февруари 2018 г.