Брокер на годината за 2019


При попълване на тази регистрационна форма може да се кандидатства за награда в категорията Брокер на годината.

Всяка агенция може да предложи един свой брокер на трудов, граждански, партньорски или франчайзингов договор за награда Брокер на годината.

Агенцията се аргументира за номинацията при попълване на формата за кандидатстване в поле "Кратка обосновка". 

На въпросите, които изискват финансови данни,  се посочват прогнозни резултати за 2019, които могат да бъдат уточнени и проверени при необходимост от журито.

Регистрационната форма се попълва на кирилица и ще бъде активна до 10 март 2020 г.