„Дръзките” e първото в България телевизионно стартъп състезание, което Bloomberg TV Bulgaria реализира. Това е поредната крачка, която единственият бизнес телевизионен канал у нас прави в унисон с мисията си да подкрепи предприемаческия дух в българското общество, подпомагайки развитието на стартъп общността и устойчивото развитие на българската икономика.

Bloomberg TV Bulgaria дава възможност на публиката да отличи една от 7-те стартиращи компании, които продължават в заключителния етап на „Дръзките“ с „Награда на публиката“. От 7 до 9 декември всеки може да подкрепи един от 7-те финалисти в предаването, чиято идея смята за най-перспективна. Стартъп компанията, която бъде избрана от публиката, ще получи достъп до акселераторска програма, осигурена от Българската фондова борса.

Грешка

Този въпросник вече не е наличен.

Моля свържете се с Administrator ( sa@investor.bg ) за допълнително съдействие.