Записване на стартиращи компании


FOUNDERS TODAY  2022

 

Отговорете на въпросите и представете своята компания. Можете да сте сред избраните компании, които лично да направят интервю на

28 юни с един от менторите.

 

Могат да кандидатстват само компании, които имат готов продукт или услуга.

* 1.  Моля, посочете Ваш e-mail и телефон за контакт:

* 2. Моля, посочете името на Вашата компания:

* 3. Моля, посочете сайта на Вашата компания:

* 4. Какъв е предметът на дейност на компанията Ви?

* 5. С какво Вашият продукт/ Вашата услуга е по-добър/по-добра от съществуващите до момента?

* 6. С какви проблеми се сблъсквате по пътя на развитието на компанията?

* 7. Какво на този етап ще бъде най-полезно за растежа на Вашата компания?
* 8. Имате ли външни инвестиции в компанията до този момент?
* 9. Бихте ли се разделили в бъдеще с мажоритарния пакет в компанията, за да й осигурите необходимото финансиране и растеж?
* 10. Какво бихте попитали някой с опит в бизнеса, свързано с развитието на компанията?